Aktuální novinky

Dotazník

Praha, říjen 2010

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, kolegyně, kolegové,

všichni jsme plni očekávání, zda nová vláda vnese do systému veřejného zdravotního pojištění racionální změny. Budou-li, jak se promítnou do postavení lékařů – revizních lékařů zaměstnaných ve zdravotních pojišťovnách?

Ze záměrů a dosavadního vývoje lze mimo jiné předpokládat také přípravu jednoho místa výběru zdravotního a nemocenského pojištění. Tento krok by mohl též přispět k centralizaci odborné kontroly a revizních činností prováděných dle dikce § 42 Zk. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění revizními lékaři, možná i k centralizaci s posudkovými činnostmi prováděnými posudkovými lékaři, bez ohledu na zaměstnavatele, ať jsou to zdravotní pojišťovny nebo správy sociálního zabezpečení.

Ve veřejném zdravotnictví dominují neustále se opakující problémy jak s financováním zdravotní péče, tak v motivaci k práci revizních lékařů ve  veřejném zdravotním pojištění. Dojde-li k vývoji a to jakýmkoliv směrem, měli bychom na něj umět nejen důstojně reagovat, ale pokusit se jej ovlivnit nám žádoucím směrem. Především k prospěchu pojištěnce – pacienta a k optimalizaci péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Též však i k prospěchu nás, lékařů pracujících také ve zdravotních pojišťovnách.

S vědomím uvedených souvislostí se proto na Vás obracíme s žádostí o vyplnění dotazníku, který jsme připravili s Doc. MUDr. Jaroslavem Gebhartem, CSc. a o sdělení Vašich názorů, návrhů a připomínek.

Za vstřícnost a spolupráci mnohokrát děkujeme.

Za výbor Společnosti revizního lékařství ČLS JEP

MUDr. Hynek Dolanský, Ph.D., v. r.,
předseda

VYPLNIT DOTAZNÍK


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se členem Společnosti revizního lékařství ČLS JEP.

Zaregistrovat se

Zobrazit

Revizní a posudkové lékařství

 

Více informací