Aktuální novinky

Odborná společnost revizního lékařství bude pracovat i v příštím období.

Výsledky ankety dovolují umírněný optimizmus. Dávají předpoklad, že výbor bude kooptovat za odstupující členy nové členy, kteří pracují jako aktivní revizní lékaři a svými zájmy budou zárukou řešení aktuálních problémů oboru v nezbytných širších souvislostech.

Naše Společnost bude více spolupracovat:

  • s ostatními odbornými společnostmi;
  • s vedením zdravotních pojišťoven;
  • s lékařskou komorou;
  • s ústavy sociálního lékařství a pracovišti zabývajícími se ekonomikou zdravotní péče;
  • s profesními organizacemi poskytovatelů zdravotní péče;

Se závěry jednání rozšířeného zasedání výboru OSRL budete seznámeni v únoru 2013.

J. Calta, J. Gebhart.


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se členem Společnosti revizního lékařství ČLS JEP.

Zaregistrovat se

Zobrazit

Revizní a posudkové lékařství

 

Více informací