Aktuální novinky

Pět hlavních důvodů k existenci odborné společnosti revizního lékařství ČLS JEP

 1. Podpora postgraduálního vzdělávání lékařů působících ve zdravotních pojišťovnách, zejména ve spolupráci s IPVZ – subkatedrou revizního lékařství v otázkách dalšího vzdělávání a v problematice teorie, metodologie a organizace oboru;
  • vytvoření podmínek k získání 150 kreditů během každých pěti let odborné praxe.
  • otázka atestace z revizního lékařství (příp. i jinak nazvané, nebo spojené s jiným oborem) a její význam;
  • prosazení toho, aby zaměstnavatelé tuto povinnost chápali a k jejímu splnění spoluvytvářeli podmínky.
 2. Obrána profesní autonomie lékařů působících ve zdravotních pojišťovnách;
  • respektování odbornosti lékaře v posuzování terapie a jejích nákladů u poskytovatelů zdravotní péče;
  • spoluvytvářet podmínky stavovské ochrany před nátlakem zaměstnavatelů;
 3. Rozvoj spolupráce s ČLK, zejména v oblasti dalšího vzdělávání a ochraně postavení lékařů – zaměstnanců zdravotních pojišťoven;
  • revizní lékaři jsou ze zákona členy ČLK, platí příspěvky;
  • mají právo na záštitu ČLK v prosazení účasti na vzdělávacích akcích OSRL, IPVZ a ČLK i na záštitu v otázkách odměňování;
 4. Výměna zkušeností (odborných, profesně organizačních i zaměstnaneckých) v rámci seminářů a konferencí;
  • lékařská praxe se vždy vztahuje k individuu, a proto metodologie revizně lékařských činností tomu musí odpovídat.
  • záměry vedení zdravotních pojišťoven nejsou zcela totožné a tlaky na lékaře se dle toho mění; i to je nezbytné znát, popisovat a umět tomu odborně čelit;
 5. Odborná příprava i organizační spolupráce k vyvedení revizně lékařské problematiky (metodiky i praxe) z jednotlivých zdravotních pojišťoven
  • na autonomní veřejnoprávní ústřední orgán (jako byla např.. Ústřední sociální pojišťovna za 1. Republiky, nebo jako je v SRN „Lékařská služba“).
  • nebo na kvalifikované privátní subjekty;
  • ve spolupráci s IPVZ vytvářet institucionální podporu pro shromažďování podkladů k tomuto záměru.


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se členem Společnosti revizního lékařství ČLS JEP.

Zaregistrovat se

Zobrazit

Revizní a posudkové lékařství

 

Více informací