Aktuální novinky

Úvodem k projektu webových stránek SRL ČLS JEP

S potěšením vítám konsensus členů výboru schváleného návrhu a vzniku webových stránek. Jsem přesvědčen, že zvolenou formou medializace, podpořenou ČLS JEP a firmou MeDitorial, s.r.o., společně přispějeme ke zkvalitnění informovanosti o celospolečensky významném medicínském oboru - revizní lékařství. Stávající a nové členy Společnosti revizního lékařství ČLS JEP, zájemce z odborné i laické veřejnosti, budeme pravidelně seznamovat s problematikou činnosti revizních lékařů a jejich odborných spolupracovníků v podmínkách systému veřejného zdravotnictví a zdravotního pojištění.

K ní patří především výsledky odborné spolupráce s ostatními medicínskými obory, odborná publikační činnost, spolupráce s odbornými a vzdělávacími institucemi, s Ministerstvem zdravotnictví ČR, se zdravotními pojišťovnami, s pacienty – pojištěnci a mezinárodní spolupráce.

Výběru obsahové náplně stránek přeji „šťastnou ruku“, vlastní realizaci hodně zdaru! Upřímné poděkování patří všem, kteří na tvorbě stránek již participují a budou participovat.

MUDr. Hynek Dolanský, Ph.D. ,
předseda Společnosti revizního lékařství ČLS JEP


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se členem Společnosti revizního lékařství ČLS JEP.

Zaregistrovat se

Zobrazit

Revizní a posudkové lékařství

 

Více informací