Aktuální novinky

Výzva o vyjádření stanoviska na ukončení činnosti odborné společnosti

Výzva

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

Výbor naší odborné společnosti dne 20. 11. 2012 zhodnotil aktivity v roce 2012 i v minulých létech a konstatoval, že klesá zájem členů o dění ve společnosti, Snižuje se pasivní i aktivní účast na pracovních dnech i konferencích.

Ve dnech 7- 9. 11. 2012 proběhla XII. Česko – Slovenská konference revizního lékařství a 7. Česká konference revizního lékařství v Hodoníně. Zúčastnilo se cca 80 revizních lékařů a hostů, z toho 2/3 ze Slovenska. Počet přednášek českých revizních lékařů byl mizivý.

Ani na konferenci v Hodoníně nebyla k problematice činnosti společnosti žádná diskuse z pléna a nebylo v něm dostatečně reprezentativní zastoupení členů OSRL. V důsledku toho všeho se výbor přiklonil k možnosti ukončit činnost odborné společnosti.

Obracíme se na Vás s žádostí o vyjádření svého stanoviska v následující anketě – referendu do 15. 12. 2012.

  1. Souhlasím s ukončením činnosti odborné Společnosti revizního lékařství ČLS JEP.
  2. Nesouhlasím s ukončením činnosti.
  3. Pro revizní lékařství a revizní lékaře považuji v současnosti za užitečnější ustanovit profesní sdružení revizních lékařů (jako např.: Sdružení praktických lékařů).
  4. Poznámka:

V případě odpovědi 2 nebo 3 uveďte v poznámce též jméno a příjmení kolegy či kolegyně, kteří by se chtěli aktivně podílet na činnosti společnosti či na založení sdružení a případné náměty k další činnosti.

Odpovězte mailem na adresu gebhart.j@tiscali.cz. Stačí uvést do předmětu: anketa OSRL, dále číslo anketního konstatování s kterým souhlasíte, jména, maily a případné poznámky.

Z výboru odchází ze zdravotních, pracovních, nebo rodinných důvodů několik členů a ty je nezbytné nahradit, pokud by společnost měla existovat a vyvíjet aktivity. Pro případné profesní sdružení, je nezbytné vytipovat členy pro ustavující výbor.

Doc. MUDr. J. Gebhart.

vědecký tajemník

MUDr. Jan Calta.

předseda


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se členem Společnosti revizního lékařství ČLS JEP.

Zaregistrovat se

Zobrazit

Revizní a posudkové lékařství

 

Více informací