Aktuální novinky

Archiv starších novinek


 Hledat  

Nalezeno 20 záznamů z celkového počtu 20, zobrazeny 11. - 20.

 1  [ 2 ]

XV. společná česko-slovenská konference revizního lékařství v Hodoníně

Ve dnech 5.–7. listopadu 2014 se konala v Lázních Hodonín tradiční společná konference české a slo­venské společnosti revizního lékařství, která se záštitou české onkologické společnosti měla nosné téma „Onkologie“.
 
 
 
Odborná společnost revizního lékařství bude pracovat i v příštím období.
Výsledky ankety dovolují umírněný optimizmus. Dávají předpoklad, že výbor bude kooptovat za odstupující členy nové členy, kteří pracují jako aktivní revizní lékaři a svými zájmy budou zárukou řešení aktuálních problémů oboru v nezbytných širších souvislostech.
 
Výzva o vyjádření stanoviska na ukončení činnosti odborné společnosti

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

Výbor naší odborné společnosti dne 20. 11. 2012 zhodnotil aktivity v roce 2012 i v minulých létech a konstatoval, že klesá zájem členů o dění ve společnosti, Snižuje se pasivní i aktivní účast na pracovních dnech i konferencích.

Ve dnech 7- 9. 11. 2012 proběhla XII. Česko – Slovenská konference revizního lékařství a 7. Česká konference revizního lékařství v Hodoníně. Zúčastnilo se cca 80 revizních lékařů a hostů, z toho 2/3 ze Slovenska. Počet přednášek českých revizních lékařů byl mizivý.

Ani na konferenci v Hodoníně nebyla k problematice činnosti společnosti žádná diskuse z pléna a nebylo v něm dostatečně reprezentativní zastoupení členů OSRL. V důsledku toho všeho se výbor přiklonil k možnosti ukončit činnost odborné společnosti.

 
Aktuální legislativní změny v českém zdravotnictví a zdravotním pojištění
Pořadatel: Společnost revizního lékařství ČLS JEP
Místo konání: Lékařský dům, Praha
Termín konání: 19. dubna 2012
 
XVI. slovenská konferencia revízneho lekárstva a XII. slovensko-česká konferencia revízneho lekárstva
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
srdečne Vás pozývame na odborné podujatie, ktoré je tradíciou našich odborných aktivít, na konferenciu revízneho lekárstva, ktorá sa v tomto roku bude konať v hotelovom komplexe Kúpeľov Nový Smokovec v centre Vysokých Tatier 19. – 21. októbra 2011.
 
Dotazník
Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, kolegyně, kolegové, všichni jsme plni očekávání, zda nová vláda vnese do systému veřejného zdravotního pojištění racionální změny. Budou-li, jak se promítnou do postavení lékařů – revizních lékařů zaměstnaných ve zdravotních pojišťovnách? Ze záměrů a dosavadního vývoje lze mimo jiné předpokládat také přípravu jednoho místa výběru zdravotního a nemocenského pojištění.
 
Úvodem k projektu webových stránek SRL ČLS JEP
S potěšením vítám konsensus členů výboru schváleného návrhu a vzniku webových stránek. Jsem přesvědčen, že zvolenou formou medializace, podpořenou ČLS JEP a firmou MeDitorial, s.r.o., společně přispějeme ke zkvalitnění informovanosti o celospolečensky významném medicínském oboru - revizní lékařství.
 
 
 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se členem Společnosti revizního lékařství ČLS JEP.

Zaregistrovat se

Zobrazit

Revizní a posudkové lékařství

 

Více informací