Informace výboru

Volby do výboru a revizní komise Společnosti revizního lékařství pro období leden 2016 – leden 2020

Volební komise se sešla dne 7. 1. 2016 a společně otevřela všech 67 došlých obálek. Příprava a volby probíhaly v listopadu a prosinci 2015.

Voleb se tudíž zúčastnilo 68,4 procent všech členů odborné společnosti.

57 členů, tedy 85 procent všech volících (to je 58,1 procent členů Společnosti revizního lékařství), zcela souhlasilo s kandidátkou.

Kromě toho 10 členů přeškrtnutím některého z kandidátů tím sdělilo k němu své výhrady.

Všichni navržení dostali nadpoloviční většinu hlasů 85 procent všech, kteří se zúčastnili voleb.

Nový výbor má silný mandát k výkonu své funkce.

Byli zvoleni (uvádíme v abecedním pořadí):

Výbor Společnosti:

  • Eva Caltová,
  • MUDr. Vlasta Hýžová,
  • MUDr. Mecislav Lukosz,
  • Mgr. Dagmar Malá,
  • MUDr. Milan Prokop,  
  • MUDr. Václav Ranc,
  • MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MBA.

Revizní komise:

  • MUDr. Hynek Dolanský,
  • MUDr. Vladislav Kotaška,
  • MUDr. Romana Švejdová.

Na nejbližším zasedání nového výboru budou zvoleni funkcionáři a následně budou členové Společnosti informováni.

Přejeme nově zvolenému výboru fantazii i nápady, vytrvalost, optimizmus a úspěchy v novém volebním období.

Doc. MUDr. J. Gebhart, CSc., předseda volební komise,

MUDr. Marie Košuličová a paní Taťána Típková, členky komise.


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se členem Společnosti revizního lékařství ČLS JEP.

Zaregistrovat se

Zobrazit

Revizní a posudkové lékařství

 

Více informací