Informace výboru

Výzva členům společnosti revizního lékařství

Během přípravy voleb jsme zjistili, že 24 členů – členek nemá uvedenu mailovou adresu, dále se ukázalo, že někteří – některé mají starou adresu pracoviště, nebo bytu.

Prosíme všechny, kteří nedostali mail s výzvou k přípravě kandidátky, nebo jim nebyl poštou doručen volební lístek, protože změnili adresu pracoviště, či bydliště, aby vyplnili a odeslali následující formulář

který naleznou na http://www.cls.cz/formulare-ke-stazeni .

Hlášení změn je předpokladem aktualizace adresáře. Chybné a zastaralé údaje znemožňují komunikaci a informovanost.

Děkujeme za pochopení

Doc. MUDr. J. Gebhart, CSc.


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se členem Společnosti revizního lékařství ČLS JEP.

Zaregistrovat se

Zobrazit

Revizní a posudkové lékařství

 

Více informací