Odborné akce

21. Kubátovy dny: téma „Ortopedická protetika – vrozené a získané poruchy pohybového aparátu - mezioborový pohled“

Ortopedicko-protetická společnost ČLS J.E. Purkyně a Společnost pro pojivové tkáně ČLS J.E. Purkyně

Vás srdečně zvou na symposium

21. Kubátovy dny

téma „Ortopedická protetika – vrozené a získané poruchy pohybového aparátu - mezioborový pohled“. 

Sekce: 

  • Indikace individuálních ortopedicko-protetických pomůcek v klinické praxi 1. a 2. část
  • Prezentace pacientů s různou úrovní amputace dolní a horní končetiny - workshop
  • Vrozené a získané vady nohou
  • Vrozené a získané poruchy růstu
  • Konzervativní a operační léčba skolióz

Mediální partnerem je časopis VOX Pediatrie

Symposium se koná 4. 3. (10 – 18 hod) a 5. 3 2016 (9.00 – 17.00 hod.) v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31-

Symposium patří mezi vzdělávací akce zařazené do registru kontinuálního vzdělávání podle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.

Přihlášky k aktivní účasti (včetně členěného abstrakta práce v elektronické podobě) zašlete do 6. února 2016 na adresu organizátorů.

K pasivní účasti je možná registrace na místě.

Kontaktní adresy organizátorů:

MUDr. Petr Krawczyk
PROTEOR CZ s.r.o.
U Parku 2, Ostrava 1
Tel.: +420 596139295, +420 737286653
E-mail: petr.krawczyk@seznam.cz

Doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc.
Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu s.r.o.
Olšanská 7, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 222 582 214,
E-mail: ambul_centrum@volny.cz

Registrační poplatek 300,- Kč bude uhrazen při registraci. Program a abstrakta přednášek budou uveřejněna v Suplementu mezioborového recenzovaného časopisu Pohybové ústrojí - pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii (dále PÚ – časopis, ISSN 2336-4777) 1-2/2016 v digitální formě. 

Pozn.: dostupnost časopisu PÚ od r. 1997 je na webové stránce www.pojivo.cz (http://www.pojivo.cz/cz/pohybove-ustroji/)

Pozvánka ve formátu PDF ke stažení zde [PDF]. 


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se členem Společnosti revizního lékařství ČLS JEP.

Zaregistrovat se

Zobrazit

Revizní a posudkové lékařství

 

Více informací