Odborné akce

Výbor Společnosti revizního lékařství na rozšířeném zasedání dne 29. 1. 2013 rozhodl pokračovat v činnosti v roce 2013.

Kooptoval 4 nové členy z řad aktivních revizních lékařů. Během druhého pololetí vyhodnotí výbor činnost společnosti i zájem revizních lékařů o její akce a potom rozhodne o dalším postupu, případně o existenci společnosti.

Bude uspořádán jeden pracovní den v květnu v Praze (pracovní název „Revizní lékař a jeho působení z pohledu stavovských předpisů a zdravotnické legislativy“), případně i na podzim (téma by bylo stanoveno později); dle termínu konference na Slovensku.

Byla diskutována možnost konání jednoho pracovního dne na Moravě v režii členů výboru z Moravy, nedošlo se k jednotnému závěru, záleží na aktivitě moravských členů

Uvítáme názory čtenářů - revizních lékařů ke všem problémům.

Pište na mail: gebhart.j@tiscali.cz


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se členem Společnosti revizního lékařství ČLS JEP.

Zaregistrovat se

Zobrazit

Revizní a posudkové lékařství

 

Více informací