11. června 2019

Členské poplatky

Členský příspěvek je 350,- Kč OS RL (+ 300,-Kč ČLS JEP).

Připomínáme všem členkám a členům, kteří ještě nemají zaplacený příspěvek za rok 2016, aby tak neprodleně učinili.

Členský příspěvek je 350,- Kč OS RL (+ 300,-Kč ČLS JEP).

Číslo účtu: 0190837708/0300
Variabilní symbol: evidenční číslo
Konstantní symbol: 4714
Zpráva pro příjemce = „jméno a příjmení“ člena a text „poplatek 2016“