Revizní lékařství Revizní lékaři
26. listopadu 2018

Revizní lékaři

Revizní lékařství jako obor

V lednu 1996 vznikla v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví subkatedra revizního lékařství, která je nyní součástí katedry posudkového a revizního lékařství. O akce tohoto pracoviště je značný zájem.

Od roku 1999 začal pod Českou lékařskou společností JEP vycházet časopis Zdravotní pojištění a revizní lékařství, jehož pravidelnou vloženou přílohou jsou Listy revizního lékařství. V současnosti vychází časopis pod názvem Revizní a posudkové lékařství. Ten slouží také k dalšímu vzdělávání revizních lékařů, stejně jako skripta, vydávaná IPVZ od roku 2002, v nichž je zpracována problematika medicínských oborů a jejich revize.

O činnost subkatedry IPVZ se v současné době při revizní činnosti opírají téměř všechny zdravotní pojišťovny.