Revizní lékařství Společnost
26. listopadu 2018

Společnost

Společnost revizního lékařství ČLS JEP byla založena v roce 1994 jako platforma pro rozvoj tohoto lékařského oboru a spolupráci revizních lékařů všech zdravotních pojišťoven. V současnosti má přes 120 členů. Ročně pořádá 2 až 3 pracovní dny a ve spolupráci se Spoločnosťou revízneho lekárstva na Slovensku střídavě organizuje konference revizního lékařství.

Společnost revizního lékařství vydává od roku 1998 v ČLS JEP odborný časopis, v současnosti se společností posudkového lékařství pod názvem "Revizní a posudkové lékařství". Zde lze získat všechny další potřebné informace.

Další informace o revizním lékařství a odborná skripta získáte na www.ipvz.cz, subkatedra revizního lékařství.